Tarieven

Advocaat Antwerpen

Mr. Melissa Maes maakt er een erezaak van om transparant te zijn in de door haar gehanteerde tarieven.

Reeds bij aanvang van de eerste consultatie worden afspraken gemaakt omtrent het ereloon.

Mr. Melissa Maes tracht steeds regelingen te treffen zodat de kosten voor u zo beperkt mogelijk blijven.

Zo zal zij, in eerste instantie, nakijken of u rechtsbijstand geniet (bv. een autoverzekering).

In dit geval kunnen de kosten beperkt zijn.

Mr. Melissa Maes vraagt, indien nodig, de vereiste gegevens voor u op bij uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij.

Daarnaast wordt er, om de kosten te drukken, zoveel mogelijk gepoogd om in een minnelijke regeling te voorzien.

Het eindtarief wordt bepaald door het ereloon, de kosten, gerechtskosten en de uitgaven.

Het ereloon zal meestal gebaseerd zijn op een uurtarief. Bij het bepalen van het uurtarief wordt rekening gehouden met de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak en het dringend karakter van de zaak.

De kosten van advocaten hebben onder andere betrekking op:

  • Het openen en aanleggen van dossiers
  • Briefwisseling
  • Conclusies/dagvaardingen/verzoekschriften
  • De behandeling van inkomende e-mails
  • De behandeling van uitgaande e-mails
  • Fotokopies
  • Telefoon
  • Verplaatsingsvergoeding
  • Aangetekende zendingen

De gerechtskosten en de uitgaven omvatten de bedragen die verschuldigd zijn aan de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en andere openbare instanties. Deze kosten worden gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

In de loop van de behandeling van uw dossier zal Balans Advocatuur op regelmatige basis vragen om voorschotten te voldoen op de kantoorrekening. Zo heeft u een beter zicht op de kosten en wordt u niet verrast door een hoge eindfactuur.

De werkzaamheden vangen pas aan na ontvangst van de betaling van het eerste voorschot.

Een eerste afspraak dient op het einde ervan afgerekend te worden.

Tot slot heeft u bij Balans Advocatuur ook de mogelijkheid om aan een abonnementstarief te werken. Dit kan interessant zijn wanneer u geregeld een beroep doet op de diverse prestaties van het kantoor zoals bijvoorbeeld eerstelijnsadviezen.

Zo wordt u niet alleen verzekerd van een goede opvolging maar kan u daarnaast ook genieten van een voordelig tarief.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.


De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat maximaal kan worden uitgekeerd door de beroepsverzekeraar.

Balans Advocatuur, Balansstraat 148, 2018 Antwerpen, 0477 41 10 77, info@balansadvocatuur.be      
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.