Informatieverplichting

Advocaat Antwerpen

Informatieverplichting

U vertrouwt uw dossier toe aan een van de advocaten van het kantoor Balans Advocatuur.

Het kantoor is gevestigd te 2018 Antwerpen, Balansstraat 148 en bestaat uit de volgende advocaten:

  • Mr. Melissa Maes, advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van mr. Maes is gevestigd te 2018 Antwerpen. Mr. Maes baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Maes is 0642.945.989.

U kan de bovenstaande advocaat bereiken via de telefoon vermeld op deze website.

Elke advocaat van Balans Advocatuur baat zijn kantoor zelfstandig uit.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Maes wordt verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefits.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de mr. Maes verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Maes is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd en met een maximale verzekeringsdekking van 2.500.000 euro per schadegeval.

Indien de cliënt een dossier in behandeling geeft dat een waarde heeft dat dit bedrag overschrijdt, kan op verzoek van de cliënt een individuele bijkomende polis voor het specifieke dossier worden afgesloten. Indien zulks niet schriftelijk wordt gevraagd door de cliënt wordt de cliënt onweerlegbaar geacht de dekking door de verzekeraar tot maximaal 2.500.000 euro te aanvaarden, evenals de beperking tot maximaal de uitbetaling van het door de verzekeraar voor het schadegeval uitgekeerde bedrag.

U kan bij Balans Advocatuur terecht voor onder meer de volgende diensten: juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Opmerkingen:

  • Op vraag van de cliënt verstrekken de Balans advocaten informatie over hun ereloon of berekeningswijze hiervan.
  • De Balans advocaten zijn niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en die van de betrokken balies en kunnen hierover dus geen informatie verschaffen aan hun cliënten.
  • De Balans advocaten maken geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Zij kan aldus geen informatie hierover aan haar cliënten verschaffen.
Balans Advocatuur, Balansstraat 148, 2018 Antwerpen, 0477 41 10 77, info@balansadvocatuur.be      
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.