Rechtsdomeinen

Advocaat Antwerpen

 • Strafrecht: Laat u steeds bijstaan tijdens verhoren, in de raadkamer en tijdens uw proces ten gronde.
 • Vreemdelingenrecht: Procedures over het verblijf. U wenst asiel aan te vragen. U heeft vragen over gezinshereniging.
 • Verkeersrecht: Als u voor de politierechter moet verschijnen, wegens een inbreuk op de verkeerswet, doet u er goed aan om uw advocaat tijdig in te schakelen. De advocaat heeft de kennis en ervaring om u optimaal te verdedigen. Dat kan het verschil maken voor de straf/ boete die u krijgt.
 • Huurrecht: Contacteer uw advocaat als u een heldere huurovereenkomst wenst op te stellen. In huurzaken is de plaatselijke vrederechter bevoegd. Laat uw verzoekschrift steeds opstellen door een advocaat. 
 • Invordering van onbetaalde facturen voor onze ondernemingen: Onbetaalde facturen vormen een groot probleem voor onze ondernemingen. Balans Advocatuur zal nauwgezet tot invordering van uw openstaande bedragen overgaan.

  De invordering van onbetaalde facturen is daarbij steeds maatwerk. Voor onbetwiste facturen tussen ondernemingen, kan een procedure invordering onbetwiste facturen mogelijks reeds soelaas bieden. Het voordeel hierbij is dat deze procedure het mogelijk maakt om een uitvoerbare titel te verkrijgen zonder dat men hiervoor langs de rechtbank dient te gaan. 

  Indien de factuur alsnog later wordt betwist, hanteert de advocaat de klassieke procedure voor de rechtbank, dewelke eveneens wordt toegepast in de relatie met een particulier.

  De kosten-batenanalyse en het uiteindelijke resultaat staan hierbij uiteraard steeds centraal. Er wordt o.a. de nodige aandacht besteed aan de solvabiliteit van de debiteur. 

Balans Advocatuur, Balansstraat 148, 2018 Antwerpen, 0477 41 10 77, info@balansadvocatuur.be      
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.