Tarieven

Vast uurtarief


€90

Aanmaken dossier (éénmalig)


€60

Aangetekend schrijven


€20

Gerechtskosten zoals kosten aan deurwaarder, de griffie, vertalers en andere openbare instanties zijn niet inbegrepen en worden tussentijds verrekend. 

Prijzen zijn exclusief 21% BTW.


De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat maximaal kan worden uitgekeerd door de beroepsverzekeraar.